Alexanderlærer uddannelsen

Alexanderlærer
uddannelsen

Metoden

Alexanderteknikken er en metode, der bygger på F.M. Alexanders opdagelser, som de er beskrevet i hans 4 bøger (note) samt er blevet formidlet ned gennem flere generationer af Alexandertekniklærere. På Center for Alexanderteknik (CfA) har nyere forskning og metoder, især inden for mere kropslige tilgange til f.eks. traumatologi, været en væsentlig inspiration til en fornyelse af måden, vi arbejder på (note: Peter Levine Somatic Experiencing, Bessel van der Kolk, Rischard Schwartz Internal Family Systems therapy?). Kort sagt arbejder vi inden for den klassiske Alexanderteknik ramme, men har så et mere ”bottom-up” perspektiv, hvilket i praksis især betyder, at en oplevelse af kropslig sikkerhed, overblik og ro altid kommer først, og er forudsætningen for enhver læring. De mønstre i brugen af kroppen der ligger bag en spændings/underspændings, ser vi som tidligere lærte strategier til at håndtere livet, og respekteres derfor. Istedet for at gøre dem forkerte, eller forsøge atskille sig af med dem, tilbyder vi i stedet at integrere dem i en strategi.

Mesterlære på et teoretisk fundament

Læringsprocessen stiler imod, at den studerende får et stærkt teoretisk og praktisk overblik over metoden, og de problemstillinger vi arbejder med. Desuden er kernen i undervisningen at opnå en dyb personlig erfaring med forandringsprocesser, hvilket gør den færdige Alexandertekniklærer til en robust støtte og vejleder for kommende elever. Dette sikres bl.a. ved løbende at tilpasse den teoretiske undervisning med den erfaringsbaserede.

Uddannelsen foregår som mesterlære, dvs. at det væsentlige i undervisningen foregår som direkte vejledning fra læreren, og at den studerende på alle tidspunkter bliver mødt lige der, hvor han eller hun er i sin egen proces. Metoden er fænomenologisk; der tages altid udgangspunkt i den studerendes erfaring og forståelse, ”som det er” for den studerende.

Læring sker gennem erfaring

At erfare noget nyt er her primært en kropslig oplevelse, som bidrager til at forandre og udvikle éns begreber og forståelse.

Vaner og forestillinger skabes igennem et liv og er strategier for at forstå og håndtere livet. I stedet for at gøre dem ”dårlige”, tilbyder Alexanderteknikken at ”opdatere dem”, at finde andre måder at agere eller rumme på, som tager vare på de oprindelige behov, der skabte dem, men også samtidig giver nye muligheder, og nye ressourcer gennem bevidstgørelse, forståelse og opdagelse af nye muligheder og ressourcer

Et af skolens vigtigste formål er at fungere som et trygt, støttende og inspirerende rum for den studerende. Dette er forudsætningen for at kunne gøre sig nye erfaringer og skabe nye begreber.

Den praktiske læring

Det bærende element i studiet er arbejdet med hænder på. Det er en metode, hvor læreren leverer en subtil sensorisk vejledning af den studerende. Vejledningen er som udgangspunkt rettet mod den helt basale orientering i kroppen; stående eller siddende. Efterhånden inkluderes bevægelser og dagligdags handlinger af forskellig art.

I undervisningssituationen er flere elementer i spil. Læreren giver gennem taktil (med hænder) og visuel (med øjnene) kontakt feedback til den studerendes egen kropslige/begrebslige oplevelse af den givne situation. Samtidig kan læreren henlede den studerendes opmærksomhed på muligheder for mere kropslig hensigtsmæssighed, som den studerende ikke selv har erkendt. Det sker som en kropslig, sensorisk vejledning og igennem samtale. Samtalen henleder opmærksomheden på anatomisk hensigtsmæssighed og italesætter kropslige erfaringer.

I gennem uddannelsesforløbet gennemgås forskellige relevante temaer, enten som overordnet temaundervisning eller som undervisningssituationer, der opstår spontant og med relevans til noget praktisk.

I sidste del af forløbet vil de studerende gennemgå et superviseret forløb i undervisningspraktik.

Uddannelsen til Alexandertekniklærer på Center for Alexanderteknik (CfA)

Uddannelsen til Alexandertekniklærer på Center for Alexanderteknik (CfA)

Den 3-årige uddannelse til Alexandertekniklærer er en læreproces, der igennem et stort engagement fra den studerende skaber en legemliggørelse af både det praktiske og teoretiske, som der senere skal undervises i.

CfA er godkendt som skole af DFLAT (Dansk Forening af Lærere i Alexanderteknik). 

Ved udstedelse af diplom fra Center for Alexanderteknik bliver man automatisk kvalificeret til at være medlem af DFLAT og dermed det internationale netværk af Alexanderteknik lærere; ATAS (Alexander Technique Affiliated Societies).

CfA deltager i et internationalt samarbejde med skoler i Tyskland, Frankrig, Italien, England og Israel, hvor vi udveksler og inspirerer på tværs af nationale og faglige kulturer.

Praktisk information om uddannelsen

Uddannelsen svarer til et fuldtidsstudium og består af 1600 timers undervisning fordelt over 3 år. Der undervises 12-15 timer pr uge, i 2 semestre pr år, ialt ca. 40 ugers undervisning pr. år. 

Undervisningen foregår:

Mandage  kl. 15.00 – 18.00

Tirsdage kl. 14.00 – 17.00

Onsdage, torsdage og fredag kl. 13.00 – 16.00

Dertil er der 1-2 intensive weekends pr. år, som foregår som internat.

Skriv til os

Certificering

Uddannelsen afsluttes ved udstedelse af et diplom, som beretiger til fuldt medlemskab af DflAT.

Der er ikke eksamner, men med uddannelsen foregår en løbende evaluering af den studerende af skolelederen i samarbejde med skoleudvalget i DflAT.

Økonomi

Prisen er  pr 1/8 2020, 4.500 kr. pr. måned svarende til 162.000 kr. for hele uddannelsen. 

Ved start på uddannelsen betales et depositum bestående af 2 måneders forud betaling, samt 500,- for et 3 årigt studenter medlemskab af DflAT.

Opstart på skolen er ikke bindende for hele perioden, og ophør kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, med 2 mdrs varsel fra den 1′ i en måned.

SU

Uddannelsen er privat og der er pt. ingen mulighed for at søge om SU.

Bruttoløn.

Det er muligt at benytte bruttoløn som finansiering.

Dertil kommer:

  • Et mindre beløb til anskaffelse af litteratur.
  • På 2. og 3. år er der desuden et eksternt evalueringsforløb á ca. 2-4 lektioner hos en DFLAT godkendt ”moderator”, som den studerende selv betaler.
 

Jobmuligheder:

De fleste alexanderlærere arbejder fra egen praksis, enten hjemme eller i klinik/klinikfællesskab.

Derudover arbejder alexanderlærere typisk på Aftenskoler, MGK, Konservatorier, Teaterskoler, sundhedsordninger i virksomheder, sundhedshuse.