Privatlivspolitik

 

  1. Introduktion

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg indsamler og bruger de personoplysninger, du afgiver til mig. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning.

 

  1. Oplysninger om den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger:

Center for Alexanderteknik

Kontaktperson: Carsten Møller

Sankt Knuds Vej 50, baghuset 1. sal, 1903 Frederiksberg

Tlf.+45 28 78 14 07  

E-mail: info@alexanderteknik.dk  

 

  1. Indsamling af personoplysninger

3.1. Jeg informerer dig altid, før jeg indsamler dine personoplysninger. Indsamling af dine oplysninger sker ved, at du selv afgiver personoplysninger via telefon, mail eller i forbindelse med en fysisk samtale.

3.2. Der indsamles følgende almindelige personoplysninger: Navn, e-mail og telefonnummer

3.3. Der indsamles og journaliseres ingen følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger.

 

  1. Behandling og formål med brug af personoplysninger

4.1. Indsamlingen og brugen af dine personoplysninger sker med det formål at kunne give dig den bedst mulige undervisning, opfyldelse af lovkrav og for at kunne komme i kontakt med dig.

4.2. Jeg har til enhver tid tavshedspligt i overensstemmelse med straffelovens § 264 d (LBK nr 976 af 17/09/2019), hvilket indebærer, at ingen af de modtagne informationer som det klare udgangspunkt videregives til andre.

4.3. Grundlag for behandling af dine personoplysninger: Behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

  1. Sikkerhed

5.1. Jeg har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

 

  1. Dine rettigheder og klagemuligheder

6.1. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler om dig, dog med de undtagelser, der følger af lovgivningen. Desuden har du mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Ydermere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede mig om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du anmoder mig herom, vil jeg slette dine registrerede personoplysninger uden unødigt ophold, med mindre dette strider mod gældende lovgivning. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet i det førnævnte, er du velkommen til at kontakte mig (se kontaktoplysninger under punkt 8 nedenfor).

6.2. Hvis du er uenig i den måde, som dine personoplysninger behandles på, eller de formål, som oplysningerne behandles i forhold til, kan du til at kontakte mig (se kontakt-oplysninger under punkt 8 nedenfor). Du har også mulighed for at indgive en klage til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Telefon 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

  1. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til den oprindelige indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

 

  1. Kontakt

Såfremt du ønsker, at jeg opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som jeg har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte mig som angivet nedenfor:

Center for Alexanderteknik

Att.: Carsten Møller

Sankt Knuds Vej 50, baghuset 1. sal, 1903 Frederiksberg

Tlf. +45 28 78 14 07  

E-mail: info@alexanderteknik.dk