FAQ

Samt links til videnskabelige artikler tilknyttet alexanderteknik

Kan Alexanderteknikken hjælpe mig med et stillesiddende arbejde ?

Undervisningen handler også om hvordan du sidder, og du lærer at finde måder hvorpå du kan modvirke at kroppen stivner eller falder sammen på din kontorstol. Alexanderteknikken hjælper dig generelt til at være bedre i kontakt med din krop, og derfor være mere lydhør overfor hvordan din krop har det, og hvordan du kan tage vare på den.

Er Alexanderteknik mindfullness?

Ja, undervisningen i Alexanderteknikken giver dig et meget større nærvær bla. ved at du får en bedre kontakt til din krop, og derved giver dig nogle meget konkrete værktøjer til hverdagen. Men Alexanderteknik undervisning er en anden tilgang end de mere gængse modeller for mindfullness, som ofte udelukkende er baseret på mere mentale værktøjer.

Er Alexanderteknik som fysioterapi eller kiropraktik?

Nej!, Alexanderteknik er undervisning, dvs. at der ikke udføres led manipulationer eller massage.

Du får heller ikke et træningsprogram med øvelser for specifikke muskelgrupper med hjem.

Det, der adskiller Alexanderteknik fra andre lignende metoder og tilgange, er den individuelle vejledning baseret på F.M. Alexanders opdagelser, hvilket er et fokus på at integrere hele kroppen i løsningen af det specifikke lokale problem. Der er mere tale om en bevidstgørelse om kroppens unikke muligheder, og at du ved hjælp fra undervisningen mærker, hvad det vil sige at bruge kroppen på en bedre måde. Det gør det lettere at tilegne sig bedre vaner i sin dagligdag.

Er Alexanderteknikken videnskabeligt bevist?

Der findes flere videnskabelige undersøgelser, der viser, at Alexanderteknikken er effektiv i forhold til flere forskellige problemer. Et af de mest kendte er et studie foretaget i England i 2008, der viste, at undervisningen havde en stor effekt for patienter med kroniske lændeproblemer. I gennemsnit oplevede deltagerne, at de månedlige smertedage blev reduceret fra 21 til 3. Dertil kommer, at et år efter forsøget gjaldt resultatet stadigvæk. Der er flere andre studier, du kan læse om her (link-videnskabeligt)    

Kan det hjælpe mig mod alle smerter?

Alexanderteknikken har gode resultater med især at reducere smerter forbundet med bevægeapparatet, f.eks. rygsmerter, nakkespændinger, smerter omkring led, hofte, knæ, skuldre, albue osv., men ofte er der smertetilstande, der andre steder i kroppen reduceres som et resultat af en bedre brug af kroppen.

Kan det hjælpe med mere psykisk betonede problemer som f.eks. depression?

Alexanderteknik er ikke terapi og forsøger ikke at erstatte behandling, men at få en bedre kontakt til sin krop og kropslige ressourcer giver ofte et større overskud, der påvirker ens tilstand på mange områder. Alexanderteknik undervisning fungerer godt som supplement anden behandling.

Holder virkningen på langt sigt? og hvordan det?

Du lærer at bruge dig selv bedre, og det medfører bla en ændring af de ubevidste vanemønstre der ligger bag en uheldig belastning af kroppen. Du bliver mere bevidst om din krops resourcer, og bliver bedre til at tage vare på din krop i det daglige. Derfor virker din bedre brug af dig selv også forebyggende.

Er Alexanderteknik alternativ behandling?

Alexanderteknik er ikke alternativ behandling men en undervisningsmetode. Der er som tidligere nævnt flere videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer metodens virkning (link-videnskabeligt)

Kan jeg få det offentlige eller Sygeforsikringen Danmark til at betale?

Det er på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt at få økonomisk hjælp fra det offentlige eller Sygeforsikringen Danmark. I nogle tilfælde har private forsikringer dækket udgifter til undervisning. Hvis du har en, så spørg dem.

Hvor længe? og hvor meget skal jeg gå til undervisning?

Behovet er meget individuelt, og varierer, men tænk at du går igang med en læreproces og ikke en Quickfix løsning. En typisk model er et forløb over nogle måneder, hvor du går 1-2 gange om ugen.

Hvilken uddannelse har en Alexanderlærer?

Uddannelsen til Alexanderlærer varer 3 år, og består af minimum 1600 timers undervisning. Uddannelsen er privat, men overses af DFLAT (Dansk forening af lærere i Alexanderteknik. Link-www.dflat.dk), og er afstemt med den internationale affiliation af nationale Alexandertekniklærer foreninger

 (ATAS) (Alexandertechnique affiliated societies link- www.alexandertechniqueworldwide.org)

Her er en oversigt over nogle af de videnskabelige artikler og undersøgelser om Alexanderteknikkens effektivitet der er tilgængelige på nettet.

Der er lavet forskning om Alexanderteknikken siden 1949. Frank Pierce jones var den første der udførte det. Han var proffessor og  tilknyttet Tufts University i USA, og lavede en række studier over en årrække. Dette er bevaret på The Dimon Institute i New York.

Link: https://www.dimoninstitute.org/library-and-archive

Kroniske smerter

Et studie foretaget i 2013 i det engelske sunhedssytem med henblik på om Alexanderteknik kunne hjælpe patienter med kroniske smerter. Studiet hed: Taking Charge; Choosing a New Direction. A Service Evaluation of Alexander Technique Lessons for Pain Clinic Patients (SEAT): an Approach to Pain Management”

Konklusionen på studiet kom bla. frem til, at 3 måneder efter sidste lektion havde deltagerne ændret relationen til deres smerte, hvilket kunne skyldes lektioner i alexanderteknik. Smerternes begrænsende indflydelse på daglige aktiviteter og bevægelser mindskedes og forbedrede livskvaliteten. Og ca. halvdelen af deltagerne droppede eller reducerede medicinforbruget .

Link til studiet: https://uwe-repository.worktribe.com/output/946481

Kroniske lænderygs problematikker

En studie der involverede 579patienter med lænderygs problematikker, udført af universiteter i England 2008.

Konklusionen af studiet viste  bla. at 24 lektioner i Alexanderteknik, kombineret med lette øvelser, kunne nedbringe månedlige smertedage fra 21 til 3, med en meget stor forøgelse af livskvaliteten. Effekten var langtvirkende.

6 lektioner kunne opnå næsten de samme resultater.

Link til studiet: https://www.bmj.com/content/337/bmj.a884

Parkinsons

Et studie foretaget i England 2002, viste at mennesker diagnostiserede med Parkinsons oplevede at de klarede hverdagene bedre efter Alexanderteknik undervisning. De oplevede at have en forbedret balance, holdning og gang. Blev bedre til at håndetere udfordringer og oplevede mindre stress. Nogle af deltagerne i studiet fik reduceret medicin indtaget. ( Studiet blev udført samtidig med at alle deltagere var i lægefaglig behandling).

Link til studiet: http://www.londonalexander.co.uk/?page_id=104

Slidgigt i knæet

Et studie i England 2016, viste at smerter hos patienter med slidgigt i knæ blev reduceret væsentligt, – mere end 50%, ved hjælp af Alexanderteknik undervisning.

Samtidigt blev forbruget af smertestillende medicin formindsket kraftigt, i nogle patienters tilfælde ophørte forbruget helt. En ændring af den generelle spændingstilstand, blev også observeret, og at bevægeleligheden blev mere fri.

Link til studiet: https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-016-1209-2

Stemmebrug – stamme

Et lille studie foretaget i England 2006, viste at deltagerne i studiet fik reduceret deres stammen væsentligt, samt blev mere afslappede og følte sig i bedre kontrol over deres situation.

Link til studiet: https://www.academia.edu/718875/

Musikere

Alexanderteknik er meget anderkendt inden for musik kredse, og der er lavet en del studier af gavnligheden af Alexanderteknik undervisning for musikere. Linket herunder fører til en oversigt over flere af disse.

Link: https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/track/pdf/

BEstil en tid nu